Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en werknemers bij de overheid. De ROP heeft diverse taken. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer – desgevraagd of uit eigen beweging – over aangelegenheden die het overheidspersoneelsbeleid betreffen. Ook doet de ROP aanbevelingen aan de overheidssectoren. Voorts is de ROP verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel.

Samenstelling ROP

Nieuwsberichten

Actueel

 • Transitieplan ABP pensioenregeling

  Lees verder
 • Hoorrecht Pensioenkamer ROP

  Lees verder
 • Herziene overeenkomst ROP

  Lees verder
 • Transitiekamer Wnra ingesteld

  Lees verder
 • Positieve slotbrief Plasterk over normalisering rechtspositie ambtenaren

  Lees verder
 • Normalisering ambtelijke rechtspositie

  Lees verder
 • Expertmeeting Beroepscode 24 juni 2010

  Lees verder
 • Het CAOP organiseert expertbijeenkomst Beroepscodes

  Lees verder
 • Opening fototentoonstelling 'Werk aan de winkel'

  Lees verder
 • Advies ROP arbeidsmarktknelpunten

  Lees verder
 • Advies ROP Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel

  Lees verder
 • Sociale partners overheid en onderwijs: leeftijdbewust personeelsbeleid pure noodzaak

  Lees verder

Adviezen

De ROP brengt sinds 1994 adviezen uit en doet aanbevelingen op het gebied van overheidspersoneelsbeleid. Alle adviezen zijn terug te lezen op deze website.

Naar de adviezen

Overeenkomst en reglementen

Documenten

Overeenkomst ROP

Document bekijken

Reglement van Orde van de ROP

Document bekijken

Reglement van de AAC ROP

Document bekijken