Samenstelling ROP en ACR

Samenstelling Raad voor het Overheidspersoneel (ROP)

De ROP is een orgaan waarin de sociale partners bij de overheid op centraal niveau vertegenwoordigd zijn ter bespreking van onderwerpen die van bovensectoraal belang zijn voor de ambtenaren en/of overheidssectoren. In de regelgeving is vastgelegd welke partijen toegang hebben tot het overleg.

Voorzitter:Linda Voortman
Vice‑voorzitter:Frank van Hout
Secretaris:N.Ph. Geelkerken
Secretariaat:mw. mr. Z. Fatehmahomed, 06 225 966 84, z.fatehmahomed@caop.nl

Overlegpartners:

Aan werkgeverszijde: de stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO, 14 leden)

 • Rijk (VSO,kabinetssector)
 • Defensie (VSO, kabinetssector)
 • Politie (VSO, kabinetssector)
 • Rechterlijke Macht (VSO, kabinetssector)
 • Provincies (VSO, decentrale overheid, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Gemeenten (VSO, decentrale overheid, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Waterschappen (VSO, decentrale overheid, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Primair onderwijs (VSO, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Voortgezet onderwijs (VSO, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (VSO, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Hoger beroepsonderwijs (VSO, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Wetenschappelijk onderwijs (VSO, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Onderzoeksinstellingen  (VSO, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Universitaire medisch centra (VSO, deelnemer  Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)

Aan werknemerszijde: de samenwerkende centrales van overheidspersoneel (SCO, 8 leden vanuit de centrales)

 • ACOP
 • CCOOP
 • AC
 • CMHF

Samenstelling Agendacommissie (ACR)

Voorzitter:Linda Voortman
Vice‑voorzitter:Frank van Hout
Secretaris:N.Ph. Geelkerken
Secretariaat:mw. mr. Z. Fatehmahomed, 06 225 966 84, z.fatehmahomed@caop.nl