Samenstelling Pensioenkamer

Voorzitter:mw. mr. S. Pijpstra
Vice-voorzitter:---
Secretariaat:C. van Agten , 070-3765723, c.vanagten@caop.nl

Samenstelling overlegpartners

Werkgevers:Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Rijk (minbzk)
 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Politie (minbzk)
 Minister van Justitie (minjust)
 Minister van Defensie (mindef)
 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (minocw)
 Unie van Waterschappen (UvW)
 Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV)
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen (WVOI)
 HBO-raad vereniging van hogescholen (HBO-raad)
 MBO Raad, brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (MBO Raad)
Werknemers:Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP)
 Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP)
 Ambtenarencentrum (AC)
 Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF)