Pensioenkamer

De Pensioenkamer van de ROP maakt onderdeel uit van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel. Zo beslist de Pensioenkamer over wijzigingen in de pensioenaanspraken. Deze aanspraken op flexibel pensioen (FPU), ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en nabestaandenpensioen worden vervolgens vastgelegd in het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. Informatie over pensioen vindt u op de site van het ABP.

Actueel

03‑02‑2020Pensioenovereenkomst (inclusief pensioenovereenkomst voor Militairen) 1 januari 2020 (downloaden als pdf 1,5 mb)
08-06-2006Akkoord Pensioenkamer van de ROP inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (downloaden als pdf, 92 kB)
10-06-2006Pensioenovereenkomst - 14-07-1998. (downloaden als pdf, 118 kB)
12-10-2005Addendum bij het Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan VPL-wetgeving.(downloaden als pdf, 27 kB)
05-07-2005Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan VPL-wetgeving. (downloaden als pdf, 74 kB)
Pensioenovereenkomst 2010downloaden (pdf, 111 kB)
Pensioenovereenkomst (14-07-1998).downloaden (pdf, 118 kB)