Pensioenkamer

De Pensioenkamer van de ROP maakt onderdeel uit van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel. Zo beslist de Pensioenkamer over wijzigingen in de pensioenaanspraken. Deze aanspraken op flexibel pensioen (FPU), ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en nabestaandenpensioen worden vervolgens vastgelegd in het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. Informatie over pensioen vindt u op de site van het ABP.

 

Samenstelling van de Pensioenkamer

Overeenkomsten

Bekijk de diverse overeenkomsten van de Pensioenkamer.

Overeenkomsten Pensioenkamer