Sociale partners overheid en onderwijs:
leeftijdbewust personeelsbeleid pure noodzaak
De sociale partners in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) willen het leeftijdbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op de agenda plaatsen van de sectorale CAO-onder-handelingen bij overheid en onderwijs. De sociale partners introduceren een nieuw model dat leeftijdsbewust personeelsbeleid moet stimuleren. De sociale partners bestaan enerzijds uit de stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en anderzijds de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO).

Andere mentaliteit

Partijen hebben onderkend dat er, door ontwikkelingen zoals de vergrijzing, in de komende jaren forse problemen afkomen op de overheidssectoren en het onderwijs. Daarom hebben sociale partners bij voorbeeld onlangs een pensioenakkoord gesloten. De ontwikkelingen zijn echter te veelomvattend dat die uitsluitend met afspraken over langer doorwerken, prepensioen en levens-loopregelingen kunnen worden ondervangen. Volgens de ROP moeten sectoren beleid ontwikkelen waaruit een andere mentaliteit dan tot nu toe spreekt. De nadruk moet liggen op een beleid dat gericht is op de verschillende levensfases van de werknemer. Het gaat dus niet om ouderenbeleid, maar om beleid dat er vanaf het begin van de loopbaan er voor zorgt dat de werknemer actief, vitaal en werkend ouder kan worden. Mensen raken niet uitgeblust door de leeftijd maar het te lang op dezelfde werkplek zitten of door het gevoel dat hun werk geen zin heeft.

Met plezier blijven werken

Leeftijdbewust personeelsbeleid moet ervoor zorgen dat mensen fit en ondernemend blijven door voldoende mobiliteit, afwisselend en uitdagend werk en aandacht voor de manier waarop zij hun werk doen. De discussie over vergrijzing wordt op dit moment vooral in termen van kosten en non-activiteit gedefinieerd en veel te weinig in termen van met plezier langer blijven werken. Werkorganisaties moeten volgens de ROP veel meer bezig zijn met de vraag hoe zij als organisaties met een ouder worden personeelsbestand toch midden in de samen-leving kunnen staan. Dit vergt een vergaande verandering in het denken en handelen van zowel de werk-nemer als de werkgever. Omdat de omstandig-heden per sector verschillen, moet deze mentaliteitsomslag per sector worden opgepakt.

Nieuw model

De ROP introduceert het zogenoemde V-model (Verkennen, Vitaliseren, Verlichten, Vertrekken, Voorlichten) om de discussie in de overheidssectoren te stimuleren en een systematische benadering van het thema leeftijdbewust personeelsbeleid te bevorderen. De ROP geeft met dit model instrumenten aan de cao-onderhandelaars om in de komende jaren afspraken over leeftijdbewust personeelsbeleid te kunnen maken . De titel van het ROP-advies is veelzeggend: “Vluchten kan niet meer”.

Het ROP-advies: “Vluchten kan niet meer. Leeftijdbewust personeelsbeleid bij overheid en onderwijs een noodzaak” kunt u hier downloaden Download