Op 5 februari aanstaande is de officiële opening van de fototentoonstelling ‘Werk aan de winkel, diversiteit op de arbeidsmarkt’ in het CWI te Amsterdam. De tentoonstelling is gemaakt in het kader van het Europese jaar van de Gelijke Kansen. Voor de opening zijn vier boeiende sprekers uitgenodigd, waaronder Alexander Rinnooy Kan.

De tentoonstelling ‘Werk aan de winkel, diversiteit op de arbeidsmarkt’ laat zien hoe zes fotografen op een positieve manier uitdrukking geven aan diversiteit op de arbeidsmarkt. Met het project wil MOVISIE bij werkgevers en werknemers een discussie op gang brengen over de vraag: “Hoe belemmeren stereotypen en vooroordelen anno 2008 een gelijke toegang tot werk?”

Zie de uitnodigingsbrief (pdf, 37 K) voor meer informatie.

Het project Werk aan de Winkel wordt verricht in het kader van het Europees Jaar van Gelijke kansen voor iedereen en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Verschil mag er zijn, disciminatie niet.’