Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen. Ook de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) gaat invulling geven aan dit hoorrecht. In dit bericht kunt u hierover meer lezen.

Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers kunnen hun stem laten horen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen inwerking getreden. Sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) in de Pensioenkamer spreken af hoe deze overstap plaatsvindt. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘Transitieplan’. Voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers geldt er een wettelijk hoorrecht, zodat zij hun stem kunnen laten horen.

De Pensioenkamer gaat invulling geven aan het wettelijke hoorrecht door hoorzittingen te organiseren. Bij deze hoorzittingen wordt samengewerkt met sociale partners van het SOD (Sectoroverleg Defensie).

Op dit moment is nog geen concept-transitieplan beschikbaar. Naar verwachting is dit eind februari 2024 gereed. Zodra dat er is, delen we het via een link op deze pagina. U vindt hier dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen geven over het concept-transitieplan.

Voorwaarden aan verenigingen

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde wettelijke eisen voldoen:

  1. Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid;
  2. In hun statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers bij het fonds behartigen;
  3. Zij moeten minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers vertegenwoordigen.

Praktische informatie

Tot 12 maart 2024 kunnen verenigingen aan de Pensioenkamer laten weten dat zij gebruik willen maken van het hoorrecht. De hoorzittingen worden door de Pensioenkamer gehouden op 27 en 28 maart 2024. Wij gaan ervan uit dat de vereniging zich ter zitting laat vertegenwoordigen door maximaal vijf personen. Voor iedere zitting wordt 45 minuten uitgetrokken.

Waar kunt u zich melden?

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen (bij voorkeur) een e-mail sturen aan: pensioenkamerhoorrecht@caop.nl

Of een brief sturen naar:

Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)
p/a CAOP
Postbus 556

Downloads

Bijlage 1 Concept transitieplan

Bijlage 2 Samenvatting concept transitieplan